Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Artykuły

,,Dokąd zmierza Świat”
V SYMPOZJUM OGÓLNOPOLSKIE SOPOCKIE FORUM MŁODYCH pt.: ,,Dokąd zmierza Świat”

W swobodnej atmosferze prezentujemy swoje dokonania i przemyślenia, bez względu na to, jaką dziedziną nauk się zajmujemy.
Zapraszamy studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz doktorów (do dwóch lat po obronie) - młodych przedstawicieli wszystkich nauk - do prezentacji swoich osiągnięć badawczych. Sympozjum składa się z dwóch bloków: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Blok nauk ścisłych i przyrodniczych odbędzie się w tym roku pod patronatem naukowym konsorcjum Polskiej Akademii Nauk – GeoPlanet.

Ze względu na multidyscyplinarny charakter sympozjum abstrakty i prezentacje powinny być przygotowane w możliwie przystępny sposób dla odbiorców.

MIEJSCE
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie; ul. Powstańców Warszawy 55

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak; IO PAN/GeoPlanet;
Prof. dr hab. Paweł Rowiński; IGF PAN/GeoPlanet;
dr Michał Joachimczak; STN/IO PAN;
dr Agata Dragan; STN/IO PAN;
dr Monika Bokiniec; UG;
dr Dominika Janus; UG;
mgr Martin Blaszk; UG;

źrodło: geoplanet.pl

Wyróżnione