Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Artykuły

WSTĄP DO CAFÉ OBYWATELSKA
WSTĄP DO CAFÉ OBYWATELSKA!
RUSZA PROJEKT DLA STUDENTÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
I PODKARPACKIEGO


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Cel projektu: zwiększenie aktywności obywatelskiej studentów województwa małopolskiego i podkarpackiego
Odbiorcy projektu: studenci
Miejsce realizacji: Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz, Tarnów
Czas realizacji wydarzeń: październik 2013 – czerwiec 2014
Organizator: Stowarzyszenie Ekopsychologia

Na czterech uczelniach w czterech miastach pod koniec października odbędą się wydarzenia inaugurujące projekt „Café Obywatelska”. Uczestnicy wezmą udział w happeningach o charakterze wolnych wyborów oraz dyskusji panelowej poświęconej tematyce aktywności obywatelskiej młodych ludzi z udziałem ekspertów w tej dziedzinie. Podczas imprez zaprezentowane zostaną wyniki sondy, przeprowadzonej wśród setki studentów z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i Rzeszowa oraz przedstawiony zostanie program projektu „Café Obywatelska”.

W ramach inauguracji projektu miasto Kraków zaprasza na debatę panelową pt. : „Moja aktywność kluczem do kariery”, która odbędzie się 29 października 2013 o godz. 12.00, na Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera (aula, ul. Westerplatte 11). Wydarzenie ma charakter otwarty.

Projekt realizowany jest w czterech miastach (Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz i Tarnów) i adresowany jest do studentów danych regionów. Celem organizowanych działań jest podniesienie aktywności obywatelskiej młodych ludzi, m.in. poprzez inspirację do angażowania się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, zwłaszcza dotyczących społeczności obszaru karpackiego.

Projekt został poprzedzony analizą potrzeb potencjalnych grup odbiorców oraz obserwacjami przedstawicieli środowisk NGO z obszaru karpackiego. Jest odpowiedzią na wyłonione w badaniach problemy, takie jak: brak pozytywnych wzorców zaangażowania w sprawy lokalne, brak identyfikacji studentów z lokalnym środowiskiem, słaba oferta rozwoju kompetencji obywatelskich skierowana do studentów. Socjologowie coraz częściej piszą o kształtowaniu się pokolenia „GOOD ENOUGH”, którego filozofią życiową jest: żyć, mieć, pracować nie doskonale, ale wystarczająco dobrze. W praktyce oznacza to: nie wysilaj się, nie chciej za dużo, zrób projekt krótkoterminowy, nie rywalizuj, dostosuj się, nie miej autorytetów (prof. Szlendak, szlendak.blog.polityka.pl).

„Café Obywatelska” pokazuje inną drogę – zaangażowanie się w aktywność obywatelską, która może być pasjonująca, twórcza, rozwojowa, a jednocześnie niezwykle pożyteczna. „Café Obywatelska” jest szansą na poznanie wielu autorytetów zaangażowanych w życie obywatelskie, jest również okazją do zdobycia inspiracji i nowych kompetencji przydatnych do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ PROJEKTU (prowadzone równolegle w 4 miastach):

 • SONDA (X.2013) – badanie przeprowadzone wśród setki studentów z 4 miast projektu na temat aktywności obywatelskiej młodych ludzi, wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia inaugurującego

 • HAPPENING INAUGURUJĄCY (X.2013) – wydarzenie o charakterze wolnych wyborów połączone z dyskusją na temat aktywności obywatelskiej młodzieży z udziałem zaproszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, biznesu, administracji publicznej oraz środowiska naukowego

 • KLUBY DYSKUSYJNE (XI.2013 – V.2014) – w każdym z miast raz w miesiącu odbędzie się klub dyskusyjny w lokalnej kawiarni skupiającej studentów z udziałem lokalnego lidera karpackiego; celem spotkań będzie inspiracja do angażowania się na rzecz społeczności lokalnej poprzez pokazanie dobrych praktyk

 • FESTIWAL „WARSZTATOWNIA” (III-IV.2014) – 3-dniowy cykl warsztatów podnoszących kompetencje ułatwiające aktywne zaangażowania się w lokalne życie obywatelskie

 • HAPPENING PODSUMOWUJĄCY (VI.2013) – wydarzenie o charakterze debaty oksfordzkiej dotyczącej wybranego zagadnienia związanego z aktywnością obywatelską (wydarzenie zostanie poprzedzone warsztatami na temat zagadnień związanych debatą oksfordzką)

 • PRAKTYKI STUDENCKIE (VI-VII.2014) – dla najbardziej aktywnych uczestników projektu zostaną zorganizowane praktyki w organizacjach promujących aktywność obywatelską

 • PUBLIKACJA „PORTRET ODPOWIEDZIALNEGO OBYWATELA” (XI.2013 – V.2014) – z wybranymi gośćmi z klubów dyskusyjnych zostaną przeprowadzone wywiady wraz z sesją zdjęciową. Celem działania jest promowanie dobrych praktyk oraz wyróżnienie autorytetów w dziedzinie

  Organizator: Stowarzyszenie Ekopsychologia
  Partnerzy projektu: Fundacja Inicjatyw Rozwojowych „Fenomeno”, Fundacja Generator Inspiracji, Novy Domov ze Słowacji, Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”
  Patroni honorowi: Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Rzeszowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera w Krakowie
  Patroni medialni: Interia.pl, DlaStudenta.pl, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Polskie Radio Rzeszów, Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI, Moje Miasto Kraków, Dobry Tygodnik Sądecki, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny 24

  Kontakt:

  Agata Olszak-Szymula
  Specjalista ds. PR
  aszymula@cafeobywatelska.pl
  604 085 911

  Agnieszka Doruch
  Lider Miasta Kraków
  krakow@cafeobywatelska.pl
  669 993 109

  Więcej informacji: www.cafeobywatelska.pl
  www.facebook.com/CAFEObywatelska
  www.ekopsychologia.pl

 • Wyróżnione