Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Artykuły

Dlaczego coaching działa?
Na pytania dotyczące coachingu odpowie Marta Czepukojć – coach, terapeutka oraz trenerka rozwoju osobistego i zawodowego, założycielka OKcoaching.eu. Aktualnie prowadzi sesje coachingowe w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Na czym polega coaching i jaki jest jego cel?

Marta Czepukojć: Coaching jest partnerską współpracą z klientami, która prowokuje ich do twórczego myślenia. Coaching poszerza świadomość siebie: odczuwanych i przeżywanych emocji, posiadanych przekonań oraz zachowań. Polega na kreatywnym procesie, który inspiruje do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Celem coachingu jest towarzyszenie osobie, która jest odbiorcą coachingu w realizacji wyznaczonego przez nią celu osobistego lub zawodowego.

Jak wygląda taka sesja?

MC: Podczas pierwszej sesji coachingowej celem jest rozpoznanie potrzeb odbiorcy coachingu oraz wsparcie go w uświadomieniu sobie dlaczego temat lub cel wniesiony na sesję jest ważny. W wyniku takiego spotkania, może okazać się, że cel zostaje zakontraktowany, przeformułowany lub odbiorca rezygnuje z jego realizacji, gdyż uświadamia sobie, że jego główną potrzebą jest coś zupełnie innego. Np. pierwotnie jednemu klientowi zależało na założeniu własnej firmy, a w wyniku spotkań, uświadamia sobie, że głównym motywem realizacji tego celu jest potrzeba samostanowienia, niezależności i kreatywności. Ostatecznie decyduje się realizować je poprzez działalność artystyczną oraz podróże. Czy są różne rodzaje coachingu?

Czy obecnie są jakieś nowe trendy?

MC: W zależności od podejścia, szkoły, jak i indywidualnych opinii, możemy się spotkać z podejściami, że istnieje "jeden coaching dla wszystkich", jak i kilka jego rodzajów, np. coaching osobisty, biznesowy itd. Kryteria różnicujące rodzaj coachingu mogą odnosić się do grupy docelowej, np. coaching przywódczy bądź zakresu tematycznego lub rodzaju rozwijanych kompetencji np. coaching kompetencyjny, podejmowania decyzji.

Czy coaching może być rozwiązaniem dla każdego?

MC: To zależy jedynie od kluczowego tematu oraz potrzeb osoby decydującej się na spotkanie coachingowe. To klient nakreśla sytuację, w jakiej się znajduje, następnie dookreśla kluczowe problemy i wyzwania. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie jakich zmian potrzebuje. Ważnym momentem jest określenie pola do potencjalnej współpracy oraz autentyczne i konkretne stwierdzenie, na ile coaching jest w stanie wesprzeć daną osobę w pozytywnej transformacji. Z mojego doświadczenia wynika, że coaching jako metoda jest skuteczny przy zachowaniu jasnych ram kontraktu oraz wyznaczeniu celu, który jest w obszarze wpływu klienta.

Czym różni się coaching od doradztwa?

W coachingu to osoba, która jest odbiorcą coachingu jesteś ekspertem. Coach jedynie zadaje pytania, proponuje doświadczenia, ćwiczenia, dzieli się narzędziami coachingowymi. To klient odpowiada sobie na pytania oraz podejmuje decyzje. Doradztwo natomiast polega na odkrywaniu potrzeb i możliwości osoby oraz proponowaniu różnych rozwiązań, sposobów i strategii ich realizacji z pozycji eksperta. Niektórzy doradcy korzystają z narzędzi coachingowych w swojej pracy, równocześnie korzystają z kwestionariuszy, testów oraz dzielą się wiedzą i doświadczeniem, jakie posiadają.

Czy wszystkie problemy nadają się do coachingu?

Istnieją problemy, dla których inne modalności, tj. mentoring, terapia, czy też doradztwo będą bardziej optymalne. Równocześnie istnieje bardzo szeroka gama tematów, w których można odczuć jednoznacznie przesunięcie, pożądaną zmianę oraz właśnie poprzez coaching. Do takich tematów zaliczam również tematy z życia prywatnego np. brak wystarczających kompetencji komunikacyjnych w bliskiej relacji, potrzeba nawiązywania nowych relacji, niskie poczucie własnej wartości, problem z decyzyjnością. Ważny jest poziom zaawansowania problemu, z którym osoba przychodzi i potrzeby oraz świadomość tego, z czym chce wyjść w ramach zakończonego procesu coachingowego. W takiej sytuacji rolą coacha jest odnieść się czy podejmuje się wziąć odpowiedzialność za współpracę.

Co jeśli coach zna najlepsze możliwe rozwiązania?

Coach nie powinien sugerować rozwiązania osobie coachowanej. To osoba coachowana (z jęz. ang. cochee) jest największym ekspertem od sytuacji, w jakiej się znajduje. Coach zadaje pytania otwarte, które mają pobudzić osobę coachowaną do wygenerowania swoich własnych pomysłów. Kiedy osoba coachowana wymieni pięć pomysłów na podjęcie nowej pracy, coach może zadać pytania: Co mogłoby Ci pomóc wybrać najlepszy dla Ciebie sposób? Jakie kryteria dokonania wyboru są dla Ciebie ważne? Jakich informacji potrzebujesz, by podjąć decyzję? itd.

Dlaczego coaching działa?

Dzięki systematycznej pracy z coachem możliwe będzie osiągnięcie ważnych dla klienta celów, istotnych z perspektywy zawodowej lub osobistej. Np. uświadomienie sobie, w jakim obszarze działalności zawodowej najbardziej pragniesz się rozwijać; co jest Twoim wyjątkowym potencjałem osobistym; w jaki sposób uwolnić się od niepewności dotyczącej Twojej przyszłości zawodowej lub w jaki sposób zadbać o siebie, by prowadzić wystąpienia publiczne bezstresowo oraz z poczuciem spokoju. Coaching działa poprzez ludzi: coacha oraz coachee oraz ich odpowiednie nastawienie. Jeśli coach jest doświadczony, jest specjalistą od procesu, metod, narzędzi oraz w swojej postawie patrzy na klienta jako na wyjątkową, niepowtarzalną postać, klient natomiast jest otwarty na to, co nowe, bierze odpowiedzialność za dwój rozwój i zmianę oraz jasne są cele oraz zasady kontraktu współpracy, efekt zostanie osiągnięty.

Zapraszamy do udziału w cyklu kilku spotkań, które koncentrują sie na rozwoju Twojego osobistego potencjału. Szczegóły dostępne na stronie: http://www.wse.krakow.pl/pl/Coaching_indywidualny

Wyróżnione